Trek de juiste kandidaten aan met een sterke vacaturetekst.

Hoe bouw je met automatisering een systeem dat de passie voor je eigen accountancy voedt? Het Nederlandse kantoor Hartog & Hoogveld deelt vier richtlijnen.

Generalist en specialist als tandem 

Nieuwe talenten, complementair team 

Als luisteren, communicatie en advies op maat je nieuwe kerntaken worden en soft skills steeds meer meetellen, biedt dat verrassende mogelijkheden. Fiscalisten zijn moeilijk vindbare profielen, maar nu kan je de deur ook openzetten voor andere talenten. Denk aan business innovators op zoek naar fiscale optimalisatiemogelijkheden. Commerciële denkers en relatiebeheerders die luisteren en de intrinsieke motivatie lospeuteren bij ondernemers. Of digitale accountants die graag met software experimenteren en de automatisatiegraad optrekken. 

Zorg wel dat iedereen mee is. Als je nieuwe profielen inbrengt, schuift het hele team richting innovatie. Bekijk hoe de huidige werknemers in de nieuwe wending van je kantoor passen. Wat zijn hun sterktes en op welke manier zijn ze complementair met de nieuwe collega’s? Welke opleidingen helpen hen om hun plek te vinden tussen de huidige verwachtingen? Welk profiel mis je nog om een volledig uitgebalanceerd team samen te stellen?


Open communicatie, open bedrijfscultuur

Soms zijn je oren je belangrijkste troef 

Zonder te vervallen in stereotypering, herkennen accountants zich vaak in volgende kwaliteiten: specialistisch, pragmatisch, nauwgezet en taakgericht. Gaan ze met een klant in gesprek, dan weten ze precies wat ze gaan vertellen. Vanuit hun vakkennis, analytische denkpatronen en juridisch kader hebben ze vaak ook al een oordeel klaar over de cijfers. Toch kan je pas gericht advies geven als je weet wat er achter de cijfers zit. Waar loopt je klant-ondernemer tegenaan? Wat is haar/zijn intrinsieke motivatie om te ondernemen? Pas als je die achterliggende informatie te weten komt, kan je oplossingen voorstellen die in lijn liggen met de aanpak van de klant. Grotere slaagkans, betere cijfers.


Automatiseren? Vier tips voor een sterke heroriëntatie van je kantoor 

Essentieel onderdeel: soft skills 

Mix and match generaties en persoonlijkheden

Authentieke rekrutering: dezelfde passie, hetzelfde DNA 

Flo Jansen, hr-manager van het Belgische Liberoo (de vroegere Groep Anthonissen): “Wat je voor je klanten wil bereiken, moet ook intern authentiek zijn. Bij Liberoo focussen we specifiek op het ontzorgen van de kleine ondernemer, zodat die met de kern van zijn zaak bezig kan zijn. We trekken bewust medewerkers aan die heel gericht voor die doelgroep willen werken. Op die manier passen ze bij het DNA van ons kantoor. Intern zorgt het ook voor jobtevredenheid: bij Liberoo vindt iedereen het waardevol wat we doen.” 


Wil je dat de mensen die je rekruteert ook passen bij de filosofie van het kantoor? Dan is het belangrijk dat je weet waarvoor je bedrijf staat. Hierboven onderstreepten we al het belang van visie en strategie. Hoe helderder het beeld, hoe makkelijker het is om het juiste talent te selecteren dat je doelstellingen waarmaakt. Kijk daarbij niet te veel naar interne processen, wel naar waarom je graag werkt. Voor welke klanten ga jij the extra mile? Of welke projecten triggeren iets meer? Dat is de doelgroep die je wil aantrekken. En daarop wil je ook je toekomstige werknemers bevragen. Klikt het met jouw doelgroep? Dat is een belangrijk punt op het sollicitatiegesprek. 

Wil je het juiste talent rekruteren voor jouw kantoor? Check de checklist met vacaturevalkuilen voor accountants.


Automatisering. Digitalisering. Niet alleen je klanten verwachten up-to-date accountancy, ook je team wil werken in een kantoor dat mee is. Hoe blijf je trouw aan de kern van accountancy, terwijl je tegelijk je externe en interne bedrijfsvoering afstemt op vandaag? Dat gaat net iets verder dan een nieuw softwarepakket. Digitale tools zijn een efficiënte en betrouwbare ruggengraat, maar geen businessmodel of digitale mindset an sich. Wil je echt de switch maken? Yuki deelt tips om ook je strategie, werkmethodiek, bedrijfscultuur én rekrutering te actualiseren.

Door automatisatie ga je ook je hr-beleid moderniseren

You can’t buy attitude

Ook als je met verschillende generaties op de werkvloer werkt, is het een kwestie van het juiste evenwicht. Stabiliteit, respect en loyaliteit zijn sterke punten van werknemers met veel bagage. Ze zijn vaak een bron van ervaring, het is een gemiste kans als de nieuwe lichting die kennis niet aanboort. Anderzijds werkt de toekomstige lichting misschien wel meer flexibel, met oog voor een gezonde work-life balance. Kersverse collega’s willen de vergadercultuur vaak indijken en gaan tegelijk voor een opendebatcultuur. Elke generatie heeft potentieel, ga voor een team dat vanuit de rijkdom van het verleden samen vooruit kijkt. Let daarbij op persoonlijkheden die elkaar aanvullen. Een nieuwe collega kan altijd nog kennis en vaardigheden opdoen, het is de attitude die telt. Past de drive van de nieuwe collega bij de energie van je kantoor? Is er goesting om voor de visie op accountancy te gaan? Dan zit het goed.

Enerzijds heb je mensen nodig die met een open blik het gesprek met de ondernemer aangaan. Dit zijn de generalisten op je kantoor: van alle markten thuis laten deze collega’s zich leiden door ervaring en professioneel gezond verstand. Anderzijds heb je de kennis van fiscalisten nodig om data op een juiste manier te interpreteren. Dit zijn de specialisten die op basis van data en theorie tot advies komen. Het is vaak de combinatie van beide perspectieven die voor je klanten het meest waardevolle advies oplevert. Een evenwichtig team is de beste garantie voor de nieuwe klantgerichte strategie van je kantoor.

Lees alles over cultuur op kantoor en hoe je de ideale match vindt in ons e-book
‘hoe talent boeien en binden?’

Je wil dat de mensen die je rekruteert ook passen bij de filosofie van het kantoor. Dus is het belangrijk om te weten waarvoor je bedrijf staat en gaat.

Speciaal voor accountants die hun hr-beleid willen actualiseren, stelde Yuki een eigentijdse manual samen.

2

Ken je eigen meerwaarde en anticipeer op de verwachtingen van de ondernemer-klant. Herleid je je rol tot een proces, dan vragen klanten zich terecht af: “Wat doe je eigenlijk voor ons?”

Hoe kom je tot echt luisteren? Tijd is een cruciale factor, zonder kom je niet meer tot een diepgaand gesprek. Ook vertrouwen is essentieel. Het is pas wanneer een klant zich kwetsbaar durft op te stellen, dat je samen bepaalde beslissingen onder de loep kan nemen. Het helpt dus zeker om als adviseur een paar goede gesprekstechnieken onder de knie te krijgen. Enkele concrete tips? Vermijd vakjargon, dat kan de klant zodanig intimideren dat die geen vragen meer durft te stellen. Stel jezelf ook open op. Het is niet per se onprofessioneel om naar verduidelijking te vragen of tijd te nemen om iets uit te zoeken. Transparante communicatie is goed voor het onderlinge vertrouwen tussen accountant en klant. Ook intern versterkt open communicatie je accountantskantoor.


4

Wat maakt je als accountant gelukkig? Waar doe je het voor? Trek dit los van interne processen.

3

Kijk twee jaar vooruit. Wat maakt je anders dan een ander kantoor? Zijn jouw diensten future proof? Waarborgt je aanpak continuïteit?

1

Run je kantoor als ondernemer, niet als accountant. Neem niet meer cliënteel aan zonder na te denken over je strategie.

Soft skills zijn niet meer weg te denken uit het profiel van de hedendaagse accountant.

Ga jij helemaal digitaal? Van je favoriete softwarepartner krijg je alvast een duim omhoog. Ook je klanten zijn tevreden. Je speelt nu perfect in op hun behoefte aan flexibiliteit, transparantie en laagdrempelig advies. Klaar voor de volgende stap in future proof ondernemen? Ga niet meteen over tot de rekrutering van de nieuwste, hipste profielen. Zet eerst een stapje terug. Wat is je missie en visie? Je strategie? Natuurlijk weet je hoe je dat moet aanpakken. Je geeft je klanten zelf elke dag het advies vijf jaar vooruit te denken: een plan op de middellange termijn waarmee je ook op de korte termijn kan schakelen. Check het kader met de tips van Hartog & Hoogveld en run je eigen accountantskantoor ook als een onderneming.

Accounting draait nog steeds om cijfers. Plussen en minnen, btw-aangiftes, enzovoort: het moet kloppen. Daarvoor zet je je rekenkundig brein in, een hard skill waar jij in uitblinkt. Daarbovenop komt actief luisteren, commercieel (mee)denken, juist adviseren en de ondernemer achter het dossier kennen. Het zijn geen compleet nieuwe stukjes van de puzzel, ook vroeger al werkten klassieke “boekhouders” klantgericht. Vandaag zijn deze puzzelstukken wel groter geworden. Daarvoor heb je soft skills nodig. Denk aan warme en tegelijk efficiënte communicatie, flexibel timemanagement om à la minute in te spelen op een vraag en alle vaardigheden die nodig zijn als sparringpartner van je klanten. Soft skills zijn niet meer weg te denken uit het profiel van de accountant van nu.


Soft skills zijn niet meer weg te denken uit het profiel van de hedendaagse accountant.

Essentieel onderdeel: soft skills 

Flo Jansen, hr-manager van het Belgische Liberoo (de vroegere Groep Anthonissen): “Wat je voor je klanten wil bereiken, moet ook intern authentiek zijn. Bij Liberoo focussen we specifiek op het ontzorgen van de kleine ondernemer, zodat die met de kern van zijn zaak bezig kan zijn. We trekken bewust medewerkers aan die heel gericht voor die doelgroep willen werken. Op die manier passen ze bij het DNA van ons kantoor. Intern zorgt het ook voor jobtevredenheid: bij Liberoo vindt iedereen het waardevol wat we doen.” 

Wil je dat de mensen die je rekruteert ook passen bij de filosofie van het kantoor? Dan is het belangrijk dat je weet waarvoor je bedrijf staat. Hierboven onderstreepten we al het belang van visie en strategie. Hoe helderder het beeld, hoe makkelijker het is om het juiste talent te selecteren dat je doelstellingen waarmaakt. Kijk daarbij niet te veel naar interne processen, wel naar waarom je graag werkt. Voor welke klanten ga jij the extra mile? Of welke projecten triggeren iets meer? Dat is de doelgroep die je wil aantrekken. En daarop wil je ook je toekomstige werknemers bevragen. Klikt het met jouw doelgroep? Dat is een belangrijk punt op het sollicitatiegesprek. 

Wil je het juiste talent rekruteren voor jouw kantoor? Check de checklist met vacaturevalkuilen voor accountants. 

Authentieke rekrutering: dezelfde passie, hetzelfde DNA 

Ga jij helemaal digitaal? Van je favoriete softwarepartner krijg je alvast een duim omhoog. Ook je klanten zijn tevreden. Je speelt nu perfect in op hun behoefte aan flexibiliteit, transparantie en laagdrempelig advies. Klaar voor de volgende stap in future proof ondernemen? Ga niet meteen over tot de rekrutering van de nieuwste, hipste profielen. Zet eerst een stapje terug. Wat is je missie en visie? Je strategie? Natuurlijk weet je hoe je dat moet aanpakken. Je geeft je klanten zelf elke dag het advies vijf jaar vooruit te denken: een plan op de middellange termijn waarmee je ook op de korte termijn kan schakelen. Check het kader met de tips van Hartog & Hoogveld en run je eigen accountantskantoor ook als een onderneming.

Automatisering. Digitalisering. Niet alleen je klanten verwachten up-to-date accountancy, ook je team wil werken in een kantoor dat mee is. Hoe blijf je trouw aan de kern van accountancy, terwijl je tegelijk je externe en interne bedrijfsvoering afstemt op vandaag? Dat gaat net iets verder dan een nieuw softwarepakket. Digitale tools zijn een efficiënte en betrouwbare ruggengraat, maar geen businessmodel of digitale mindset an sich. Wil je echt de switch maken? Yuki deelt tips om ook je strategie, werkmethodiek, bedrijfscultuur én rekrutering te actualiseren.

Soms zijn je oren je belangrijkste troef 

Speciaal voor accountants die hun hr-beleid willen actualiseren, stelde Yuki een eigentijdse manual samen.

Door automatisatie ga je ook je hr-beleid moderniseren

Accounting draait nog steeds om cijfers. Plussen en minnen, btw-aangiftes, enzovoort: het moet kloppen. Daarvoor zet je je rekenkundig brein in, een hard skill waar jij in uitblinkt. Daarbovenop komt actief luisteren, commercieel (mee)denken, juist adviseren en de ondernemer achter het dossier kennen. Het zijn geen compleet nieuwe stukjes van de puzzel, ook vroeger al werkten klassieke “boekhouders” klantgericht. Vandaag zijn deze puzzelstukken wel groter geworden. Daarvoor heb je soft skills nodig. Denk aan warme en tegelijk efficiënte communicatie, flexibel timemanagement om à la minute in te spelen op een vraag en alle vaardigheden die nodig zijn als sparringpartner van je klanten. Soft skills zijn niet meer weg te denken uit het profiel van de accountant van nu.

Zonder te vervallen in stereotypering, herkennen accountants zich vaak in volgende kwaliteiten: specialistisch, pragmatisch, nauwgezet en taakgericht. Gaan ze met een klant in gesprek, dan weten ze precies wat ze gaan vertellen. Vanuit hun vakkennis, analytische denkpatronen en juridisch kader hebben ze vaak ook al een oordeel klaar over de cijfers. Toch kan je pas gericht advies geven als je weet wat er achter de cijfers zit. Waar loopt je klant-ondernemer tegenaan? Wat is haar/zijn intrinsieke motivatie om te ondernemen? Pas als je die achterliggende informatie te weten komt, kan je oplossingen voorstellen die in lijn liggen met de aanpak van de klant. Grotere slaagkans, betere cijfers.

4

Wat maakt je als accountant gelukkig? Waar doe je het voor? Trek dit los van interne processen.

3

Kijk twee jaar vooruit. Wat maakt je anders dan een ander kantoor? Zijn jouw diensten future proof? Waarborgt je aanpak continuïteit?

2

Ken je eigen meerwaarde en anticipeer op de verwachtingen van de ondernemer-klant. Herleid je je rol tot een proces, dan vragen klanten zich terecht af: “Wat doe je eigenlijk voor ons?”

1

Run je kantoor als ondernemer, niet als accountant. Neem niet meer cliënteel aan zonder na te denken over je strategie.

Hoe bouw je met automatisering een systeem dat de passie voor je eigen accountancy voedt? Het Nederlandse kantoor Hartog & Hoogveld deelt vier richtlijnen.

Automatiseren? Vier tips voor een sterke heroriëntatie van je kantoor 

Trek de juiste kandidaten aan met een sterke vacaturetekst.
Lees alles over cultuur op kantoor en hoe je de ideale match vindt in ons e-book
‘hoe talent boeien en binden?’

Ook als je met verschillende generaties op de werkvloer werkt, is het een kwestie van het juiste evenwicht. Stabiliteit, respect en loyaliteit zijn sterke punten van werknemers met veel bagage. Ze zijn vaak een bron van ervaring, het is een gemiste kans als de nieuwe lichting die kennis niet aanboort. Anderzijds werkt de toekomstige lichting misschien wel meer flexibel, met oog voor een gezonde work-life balance. Kersverse collega’s willen de vergadercultuur vaak indijken en gaan tegelijk voor een opendebatcultuur. Elke generatie heeft potentieel, ga voor een team dat vanuit de rijkdom van het verleden samen vooruit kijkt. Let daarbij op persoonlijkheden die elkaar aanvullen. Een nieuwe collega kan altijd nog kennis en vaardigheden opdoen, het is de attitude die telt. Past de drive van de nieuwe collega bij de energie van je kantoor? Is er goesting om voor de visie op accountancy te gaan? Dan zit het goed.

Mix and match generaties en persoonlijkheden

Enerzijds heb je mensen nodig die met een open blik het gesprek met de ondernemer aangaan. Dit zijn de generalisten op je kantoor: van alle markten thuis laten deze collega’s zich leiden door ervaring en professioneel gezond verstand. Anderzijds heb je de kennis van fiscalisten nodig om data op een juiste manier te interpreteren. Dit zijn de specialisten die op basis van data en theorie tot advies komen. Het is vaak de combinatie van beide perspectieven die voor je klanten het meest waardevolle advies oplevert. Een evenwichtig team is de beste garantie voor de nieuwe klantgerichte strategie van je kantoor.

Generalist en specialist als tandem 

Als luisteren, communicatie en advies op maat je nieuwe kerntaken worden en soft skills steeds meer meetellen, biedt dat verrassende mogelijkheden. Fiscalisten zijn moeilijk vindbare profielen, maar nu kan je de deur ook openzetten voor andere talenten. Denk aan business innovators op zoek naar fiscale optimalisatiemogelijkheden. Commerciële denkers en relatiebeheerders die luisteren en de intrinsieke motivatie lospeuteren bij ondernemers. Of digitale accountants die graag met software experimenteren en de automatisatiegraad optrekken. 

Zorg wel dat iedereen mee is. Als je nieuwe profielen inbrengt, schuift het hele team richting innovatie. Bekijk hoe de huidige werknemers in de nieuwe wending van je kantoor passen. Wat zijn hun sterktes en op welke manier zijn ze complementair met de nieuwe collega’s? Welke opleidingen helpen hen om hun plek te vinden tussen de huidige verwachtingen? Welk profiel mis je nog om een volledig uitgebalanceerd team samen te stellen? 

Nieuwe talenten, complementair team 

Je wil dat de mensen die je rekruteert ook passen bij de filosofie van het kantoor. Dus is het belangrijk om te weten waarvoor je bedrijf staat en gaat.

Hoe kom je tot echt luisteren? Tijd is een cruciale factor, zonder kom je niet meer tot een diepgaand gesprek. Ook vertrouwen is essentieel. Het is pas wanneer een klant zich kwetsbaar durft op te stellen, dat je samen bepaalde beslissingen onder de loep kan nemen. Het helpt dus zeker om als adviseur een paar goede gesprekstechnieken onder de knie te krijgen. Enkele concrete tips? Vermijd vakjargon, dat kan de klant zodanig intimideren dat die geen vragen meer durft te stellen. Stel jezelf ook open op. Het is niet per se onprofessioneel om naar verduidelijking te vragen of tijd te nemen om iets uit te zoeken. Transparante communicatie is goed voor het onderlinge vertrouwen tussen accountant en klant. Ook intern versterkt open communicatie je accountantskantoor.

Open communicatie, open bedrijfscultuur

You can’t buy attitude

Yuki year overview 2020

Volledig scherm