Relevantie
door data
visma-company-red.svg

Gekend worden als klant maakt een groot verschil, dat geldt voor zowel B2C als B2B. De moderne ondernemer zoekt vooral naar proactieve advisering en ontzorging. De accountant kan daarvoor zorgen door financiële gegevens slim te verwerken. Automatisering maakt dat proces gemakkelijker en richt de focus op specifieke aandachtspunten.

Terugkerende taken, zoals bijvoorbeeld het verwerken van de maandelijkse KPN-factuur, lenen zich bij uitstek voor automatische verwerking. Juist wanneer je deze handmatig verwerkt, is de kans op fouten groter. Maar wanneer er een sterke afwijking in zit, bijvoorbeeld door buiten de bundel internetten in het buitenland of de aanschaf van een nieuwe iPhone 12, wil je dit als accountant juist snel kunnen spotten.

Scroll
07

Yuki heeft daarvoor de kwaliteitsmonitor: elke nacht wordt elke administratie volautomatisch nagelopen op 21 kwaliteitscontroles over de onderdelen bank, inkoop, verkoop, btw, personeel, activa en verwerking. De score van deze controles wordt als een totaalcijfer voor de gehele administratie weergegeven in de kwaliteitsmonitor. De monitor wijst op inconsistenties, afwijkingen, volledigheid, tijdigheid en onvolkomenheden, en suggereert ook acties ter verbetering. 

De Yuki kwaliteitsmonitor is een tool om de samenwerking tussen accountant en ondernemer te versterken. De accountant kan bijvoorbeeld patronen in de data herkennen en inzoomen op afwijkingen van de norm. Bijvoorbeeld door bedrijven in dezelfde branche te vergelijken en uitzonderlijke cijfers verifiëren. Deelnemers van een franchiseketen die anoniem data delen, kunnen zo snel allerlei vraagstukken bij de accountant neerleggen, zoals: hoeveel moet een bedrijf omzetten om die extra medewerker te kunnen aannemen? Moeten ze nu al beginnen met zoeken of pas over vier maanden? 

Als accountant kun je ook kijken of de inkoopprijzen bij een bepaalde leverancier gelijk lopen of dat er wellicht beter op gezamenlijke inkoop kan worden aangestuurd. Allemaal zaken die mogelijk worden wanneer de data goed in het systeem staat. 

Volautomatische kwaliteitscontrole

Wanneer de automatisering goed draait, kun je de ondernemer vooraf adviseren door realtime inzichten. Overweegt de ondernemer een nieuwe bedrijfswagen bijvoorbeeld, dan kun je per financieringsmogelijkheid wijzen op de financiële gevolgen. Stel je ook proactieve triggers in die wijzen op mogelijk cruciale fouten of veranderingen in de administratie, zoals een hoge uitgave bijvoorbeeld, dan neem je als accountant meer verantwoording over de boekhouding. De accountant wordt als het ware de ingehuurde CFO van de ondernemer, die steeds meer zorgdraagt voor de financiële planning en helpt winst te maken en de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

Achteraf inboeken wordt proactief adviseren

We zijn bezig om onze advisering meer datagedreven te maken, vertelt Kachung van Govers. “Inzichten komen in eerste instantie vanuit de data zelf. Dat ligt bij ons vooral op het gebied van fiscale risico’s en bedrijfseconomisch advies, zaken zoals bedrijfsopvolging, uitbreiding van de onderneming, etc. We vergelijken daarvoor met benchmarks om opvallende zaken te ontdekken, zoals totale kosten die niet in verhouding staan tot de brutomarge.”

Kachung denkt daarbij aan het geven van input vanuit de fiscale praktijk om uiteindelijk de data juist te interpreteren en bijvoorbeeld een btw-risico te vinden. Of loonheffingsspecialisten die zien dat bepaalde kansen niet worden benut. Of tijdig duiden dat een ondernemer slechter draait, en proactief advies geven wat dat inhoudt en vooraf zaken goed inregelen. “Dat zit heel dicht bij onze dienstverlening, datgene waar we kennis van hebben”, stelt Kachung.

yuki_13jul_office-21_...

Datagedreven advisering

yuki_13jul_office-7_7...
yuki_clusters_1_2x.png
Relevantie
door data

Gekend worden als klant maakt een groot verschil, dat geldt voor zowel B2C als B2B. De moderne ondernemer zoekt vooral naar proactieve advisering en ontzorging. De accountant kan daarvoor zorgen door financiële gegevens slim te verwerken. Automatisering maakt dat proces gemakkelijker en richt de focus op specifieke aandachtspunten.

Scroll
07
yuki_clusters_1_2x.png

Volautomatische kwaliteitscontrole

Yuki heeft daarvoor de kwaliteitsmonitor: elke nacht wordt elke administratie volautomatisch nagelopen op 21 kwaliteitscontroles over de onderdelen bank, inkoop, verkoop, btw, personeel, activa en verwerking. De score van deze controles wordt als een totaalcijfer voor de gehele administratie weergegeven in de kwaliteitsmonitor. De monitor wijst op inconsistenties, afwijkingen, volledigheid, tijdigheid en onvolkomenheden, en suggereert ook acties ter verbetering. 

De Yuki kwaliteitsmonitor is een tool om de samenwerking tussen accountant en ondernemer te versterken. De accountant kan bijvoorbeeld patronen in de data herkennen en inzoomen op afwijkingen van de norm. Bijvoorbeeld door bedrijven in dezelfde branche te vergelijken en uitzonderlijke cijfers verifiëren. Deelnemers van een franchiseketen die anoniem data delen, kunnen zo snel allerlei vraagstukken bij de accountant neerleggen, zoals: hoeveel moet een bedrijf omzetten om die extra medewerker te kunnen aannemen? Moeten ze nu al beginnen met zoeken of pas over vier maanden? 

Als accountant kun je ook kijken of de inkoopprijzen bij een bepaalde leverancier gelijk lopen of dat er wellicht beter op gezamenlijke inkoop kan worden aangestuurd. Allemaal zaken die mogelijk worden wanneer de data goed in het systeem staat. 

yuki_13jul_office-21_...

Datagedreven
advisering

We zijn bezig om onze advisering meer datagedreven te maken, vertelt Kachung van Govers. “Inzichten komen in eerste instantie vanuit de data zelf. Dat ligt bij ons vooral op het gebied van fiscale risico’s en bedrijfseconomisch advies, zaken zoals bedrijfsopvolging, uitbreiding van de onderneming, etc. We vergelijken daarvoor met benchmarks om opvallende zaken te ontdekken, zoals totale kosten die niet in verhouding staan tot de brutomarge.”

Kachung denkt daarbij aan het geven van input vanuit de fiscale praktijk om uiteindelijk de data juist te interpreteren en bijvoorbeeld een btw-risico te vinden. Of loonheffingsspecialisten die zien dat bepaalde kansen niet worden benut. Of tijdig duiden dat een ondernemer slechter draait, en proactief advies geven wat dat inhoudt en vooraf zaken goed inregelen. “Dat zit heel dicht bij onze dienstverlening, datgene waar we kennis van hebben”, stelt Kachung.

Terugkerende taken, zoals bijvoorbeeld het verwerken van de maandelijkse KPN-factuur, lenen zich bij uitstek voor automatische verwerking. Juist wanneer je deze handmatig verwerkt, is de kans op fouten groter. Maar wanneer er een sterke afwijking in zit, bijvoorbeeld door buiten de bundel internetten in het buitenland of de aanschaf van een nieuwe iPhone 12, wil je dit als accountant juist snel kunnen spotten.

yuki_13jul_office-7_7...

Achteraf inboeken wordt
proactief adviseren

Wanneer de automatisering goed draait, kun je de ondernemer vooraf adviseren door realtime inzichten. Overweegt de ondernemer een nieuwe bedrijfswagen bijvoorbeeld, dan kun je per financieringsmogelijkheid wijzen op de financiële gevolgen. Stel je ook proactieve triggers in die wijzen op mogelijk cruciale fouten of veranderingen in de administratie, zoals een hoge uitgave bijvoorbeeld, dan neem je als accountant meer verantwoording over de boekhouding. De accountant wordt als het ware de ingehuurde CFO van de ondernemer, die steeds meer zorgdraagt voor de financiële planning en helpt winst te maken en de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

yuki-03-bol-3.png yuki-03-cirkeldiagram.png
visma-company-red.svg

Yuki year overview 2020

Volledig scherm